Samlede værker. Mindeutgave
Gyldendalske Boghandel (Første Binds. 22).

Ælsk din næste, du kristensjæl,
træd ham ikke med jærnskodd hæl,
ligger han æn i støvet!
Alt som lever, er underlagt
kjærlighedens gjenskaper-magt,
bliver den bare prøvet.

ØJVINDS SANG

Løft dit hode, du raske gut!
Om et håb eller to blev brutt,
blinker et nyt i dit øje,
straks det får glans av det høje!

Løft dit hode og se dig om!
noget er der, som roper: Kom! —
noget med tusene tunger,
som om frejdighed sjunger.

Løft dit hode; ti i dig selv
blåner også et utstrakt hvælv,
hvor det med harper klinger,
jubler, toner og svinger.

Løft dit hode, og sjung det ud!
Aldrig kuer du vårens skud;
hvor der er gjærende kræfter,
skyter det året efter.

Løft dit hode, og tag din dåb
av det høje, strålende håb,
som over værden hvælver
og i hver livsgnist skjælver!


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.