Aanders Herre du skal Raade

Aanders Herre, du skal raade av Forfatter:Johan Sebastian Welhaven

Aanders Herre, du skal raade
for de Skatte du mig gav.
O, men vis mig og din Naade,
naar min Sang er Stilnet af:
thi alt mer mit Hjerte banker
i usigelige Tanker
ved den store Livets Gaade.
Lad min Sangerkrands da slynges
hen i Støv paa Glemsels Kyst,
naar kun hist, hvor Alt forynges
Sjelens Dyb har lutret Røst;
naar kun der jeg griber Tonen
i det store Kvad for Thronen,
som til Himlens Harper synges