Forfatter:Charles Darwin

Charles Darwin
Charles Darwin
Født 12. februar 1809, Shropshire
Død 19. april 1882, Kent
Britisk biolog
Artikkel på Wikipedia
Bilder og media på CommonsTekster av denne forfattaren er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan. Omsetjingar eller seinare utgåver kan vera beskytta av opphavsretten.