Forfatter:Jan Prahl

Jan Henrik Fasmer Prahl
Jan Prahl
Født 20. februar 1833, Bergen
Død 4. juni 1921
Norsk lege og målmann

Verk Rediger

  • Ny Hungrvekja (1858)
  • Sjoslaget paa Vaagen i Bjørgvin i August Maanad 1665 millom ein hollendsk og engelsk Flote (1907)


  Tekster av denne forfattaren er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan. Omsetjingar eller seinare utgåver kan vera beskytta av opphavsretten.