Forfatter:Jens Gleditsch

Jens Gran Gleditsch
Født 6. desember 1860, Voss
Død 27. oktober 1931
Norsk biskop
Artikkel på Wikipedia


Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.