Forfatter:Kong Salomo

Kong Salomo
Født 990 f.Kr. (juliansk), Palestina
Død 931 f.Kr., Jerusalem
Konge over Israel i bibelsk tid
Artikkel på Wikipedia
Bilder og media på Commons

Kong Salomo ansees i kristen tradisjon for å være forfatter av de følgende bøker i Bibelen:

Han ansess også for å være forfatter av den apokryfe:

Historien om Kong Salomo beskrives i: