Forfatter:Vetle Vislie

Vetle Vislie
Født 1858
Død 1933
Norsk lærer, rektor og journalist

Verk Rediger

 • Norske Sagn (1888)
 • Utan Hovding (1889)
 • Fru Gerda (1890)
 • A. O. Vinje (1890)
 • Heins kvæde (1898)
 • Norsk maalreising (1899)
 • Trollringar (1903)
 • Det ruskar i ro (1904)
 • Boksoga for lærar- og ungdomsskular (1905)
 • Norsk stil til studenteksamen (1906)
 • Vintervegen (1909)
 • Lukkespel (1911)
 • Det nye riket (1913)
 • Henrike Svane (1918)
 • Solvending (1918)
 • Livsvilje (1921)
 • Inga frå Varteig (1924)
 • Åsmund Vinje (1929)
 • Livsvegar (1930)
 • Eldbjørg (1931)
 • Heilagt er livet, med Einar Ellgen (1947)


  Tekster av denne forfattaren er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan. Omsetjingar eller seinare utgåver kan vera beskytta av opphavsretten.