Jacob Dybwads Forlag (1s. 1-2).

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

I et brev av 30. mars 1885 skrev Fridtjof Nansen: «Skulde nogen bli fristet til å tro på en for sig utkåret skjebnens genius, da måtte det være mig —.» Den vilde at de rike gaver som var lagt på vuggen hans, skulde komme til full utfoldelse og anvendelse, eller som han videre skriver i det brevet: «— der er så ofte nettop ved krisepunktene i mitt liv inntruffet slike merkelige tilfeller der likesom har utpekt veien —.»

Når vi nu — efterat hans liv er slutt, — ser utover hans livsgang, må vi innrømme at hans skjebnes genius holdt en forunderlig hånd over hans dådsrike livs mange dristige skritt, til det øieblikk den mildt og smertefritt stanset hans hjerte der han satt ute i solen på altanen og så på blomstersneen over trærne nede i haven.

Denne sterke viljens mann som en uten videre vilde kalle egen lykkes smed, følte sig, når han så tilbake over sitt liv, slett ikke som en slik suverén smed. Hans unge dagers stolte selvbevissthet bøides tidlig til en ydmyk følelse av å skylde en genius takk for de rike gaver han hadde fått og de gjerninger han fikk utføre.

Men nogen Aladdin var han ikke. Han måtte hente sine seire gjennem hard trening og strengt arbeide, gjennem en ukuelig evne til aldri å gi sig, som ifølge Carlyle er geniets merke og betingelse.

Selv kunde han, også i senere år, føle det som der i hans livsgang var en mangel på sammenheng. Han gjorde fremstøt på så mange baner. Han øvet storverk på hver enkelt av dem, — først som zoolog, derpå som polarforsker, som sådan alle tiders største, banebryteren, så i oseanografien, så i norsk politikks skjebnetime, og til sist i verdenspolitikken som verdenskrigens samaritan, som folkeforsoningens store apostel.

Hans genius, mer klarsynt enn han selv, unte ham ikke fordypelsens og konsentrasjonens ro og lykke innenfor en og samme bane: Den tok ham bort fra felt til felt, fordi den ikke først og fremst tenkte på ham selv, men satte ham til å «være hvor det nettop gjaldt.»

Til slutt så han at det var den samme genius som staket hele hans livsvei op, at denne, så slynget han selv syntes den var, likevel førte ham dit hvor behovet møtte og utløste hans største, hans edleste evner. Et stort og dådsrikt liv fikk han leve.

Da Philip Noel Baker kom som utsending fra Folkenes Forbund for å få Nansen til leder av internasjonalt hjelpearbeide, følte Nansen det som en sorg å skulle igjen rives bort fra sin egentlige bane, sin livsgjerning, sin videnskapelige forskning, «det jeg lever for». Men lidelsens krav fikk sterkere makt enn videnskapens, og fra det øieblikk han så i opgaven «min plikt», gikk han inn for den med hele sin kraft. Gikk inn for det største redningsarbeide nogen mann har tatt på sig.

Og han fikk se sitt arbeide, sin opgave i en større sammenheng, om noget enda større enn å hjelpe krigens ofre, enn å redde og ordne livet for millioner av mennesker, han så på lang sikt det store mål: å fjerne roten til all elendigheten, avruste sinnene, fjerne krigen.

Han reiste merket for en ny tid, et gammelt merke, nedtrampet og blodig, et merke for en hær med de tusen nederlag. En ukuelig hær. Og Nansens røst løfter dens hærrop: «vi må tende vardene, så det lyser fra alle fjell. Vi må reise våre faner i alle land. Vi må danne en broderkjede jorden rundt — regjeringene må også med — til ærlig arbeide for den nye tid.»

«Aldri har den lidende, forvillede menneskehet ventet med større lengsel på fredsfyrsten, menneskekjærlighetens fyrste, som løfter det hvite banner med det ene ord lysende i gyllen skrift: arbeide.

Hver og en av oss kan bli arbeider i hans fylking på dens seiersgang over jorden for å reise den nye slekt — for å bringe næstekjærlighet og ærlig fredsvilje — for å bringe arbeidsvilje og arbeidsglede tilbake til menneskene — bringe troen på morgenrøden!»

Mot morgenrøden av en ny tid står Nansens skikkelse, ruvende større og klarere som tiden går.