Historisk Tidsskrift

Historisk Tidsskrift
Historisk Tidsskrift begynte å utkomme i 1870 og blir ut blir utgitt av Den norske historiske forening.