I skolegården

av Margrethe Munthe
Melodi: Nå faller snøen


Da klokken klang, så fort vi sprang,
og ingen stod igjen og hang,
men glad og lett
og rank og rett
vi var på plass med ett.


Vi sto som perler på en snor
og ingen av oss sa et ord,
og ingen lo,
men stille sto
vi sammen, to og to.