Mal:Korreksjon

(Omdirigert fra Mal:Korr)


[rediger]

Dokumentasjon

Denne malen brukes for å legge inn rettelser i en bok, der slike rettelser/trykkfeil er oppgitt på en egen side i boken (som regel enten helt i slutten, eller helt foran i boken).

For å bruke malen, legger man inn tre parametre: Det første er ordet/uttrykket slik det er skrevet på siden, det andre parameteret er ordet/uttrykket slik det står skrevet på siden over rettelser, og det tredje er det sidetallet i djvu-filen der listen over rettelser står. Merk: Dette er sidetallet i djvu-filen, og det kan være forskjellig fra sidetallet som er skrevet på den aktuelle siden.

Dersom ordet «eble», ifølge en liste over trykkfeil på side 94 i djvu-filen, skulle vært skrevet «æble», brukes følgende kode:

{{korreksjon|eble|æble|94}}

Fordelen med å bruke denne malen er at den viser andre som leser korrektur, at du ikke har lest feil, men har endret teksten med utgangspunkt i en liste over trykkfeil, og hvilken side denne listen over trykkfeil er på. Denne malen er spesielt nyttig i de tilfeller der det ikke er noe ord som er skrevet feil, men der en formulering har blitt endret etter at boken er utgitt. Fordelen med å bruke sidetallet i filen, fremfor sidetallet på siden, er at man lett kan finne siden der trykkfeilene er ført opp: alt man trenger å gjøre er å endre sidetallet i URL-en.

Dersom den teksten du jobber med har en skrivefeil, men ikke har noen liste over rettelser, eller du finner en skrivefeil som ikke er tatt med i listen over skrivefeil, bør du bruke {{rettelse}}.