Norges historie fremstillet for det norske folk III-2

NORGES

HISTORIE

FREMSTILLET FOR

DET NORSKE FOLK

AF

PROFESSOR DR. A. BUGGE,

RIGSARKIVAR E. HERTZBERG,

PROFESSOR DR. OSC. ALB. JOHNSEN,

PROFESSOR DR. YNGVAR NIELSEN.

PROFESSOR DR. A. TARANGER,

PROFESSOR DR. J. E. SARS

KRISTIANIA 1917

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

NORGES

HISTORIE

TREDJE BINDS ANDEN DEL

TIDSRUMMET 1443—1537

AF

ABSALON TARANGER


KRISTIANIA 1917

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & C0.(W. NYGAARD)

DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.