På låven sitter nissen

På låven sitter nissen

av Margrethe Munthe
På låven sitter nissen på Wikipedia.


På laaven sitter nissen med sin julegrøt,
sin julegrøt / så god og søt.
Han nikker, og han spiser, og han er så glad,
for julegrøten vil han gjerne ha.
Men rundt omkring staar alle de små rotter,
og de skotter, og de skotter.
«Vi vil ogsaa gjerne ha litt julegodter!»
Og de danser, danser rundt i ring.

Men nissen, se han truer med sin store ske:
«Nei, bare se, at kom' avsted,
for grøten min vil jeg faa lov at ha i fred,
og ingen, ingen vil jeg dele med.»
Men rotterne, de hopper, og de danser,
og de svinser, og de svanser,
og de klorer efter grøten og de stanser,
og de staar om nissen tæt i ring.

Men nissen ja han er en liten hissigprop,
og med sin krop / han gjør et hop.
«Jeg henter katten hvis I ikke holder op!
Naar katten kommer, skal det nok bli stop.»
Da springer alle rotterne saa bange,
aa, saa bange, aa, sa bange,
og de vender sig og danser nogen gange,
og i en-to-tre saa er de væk.