Sang til den Svenske Rigsdags Kroningsdeputation

SANG
TIL
DEN SVENSKE RIGSDAGS KRONINGSDEPUTATION
I
Trondhjem
1860.
Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania.
Mel. af Reissiger.

Templet saa I med de brustne Buer
 Indi höjen Kor;
Endnu, graa som Gubben, vidt det skuer,
 Mæler Mindets Ord:
Engang kvad derinde Svenskens Sanger
 Kjækt om Sejr og Blod;
Og ved Olafsskrinets Alterfod
Bandt den djerve, svenske Mand sin Ganger.

Landet saa I med de trange Dale,
 I saa Fonden hvid;
Ogsaa den kan med om Mindet tale
 Fra vor Ufredstid:
Templets sjunkne Pragt kan Ingen vække,
 Knust er Olafs Skrin;
Men deroppe, under Viddens Lin,
Sover stilt en Hær i Rad og Række.

Svenske Broder! Over Grændsefjelde
 Banet Vej nu gaar;
Templet har et yngre Sagn at melde,
 Sagnet fra i aar.
Her, hvor hedest Had i Hærtid brændte,
 Samles Frænder nu;
Mindehallen for en Fortids Gru
Staar, som Löftets Hal, med Sejr ivente.

Ja, skjönt Olafskirkens Pragt gik under,
 Lever Folket end;
Og om Svenskens Mænd paa Vidden blunder.
 Han har Fler igjen!
Signet være da hans Hædersfane
 Og vort unge Flag;
Fælles vaje de for Nordens Sag,
Under fælles Drot paa fælles Bane!

Henr. Ibsen.