Side:"Haustbragd" av Marthine Emilie Strømme (1930).pdf/10

Denne siden er korrekturlest


EFTER FERIEN

Nu tråkker det atter derinne i skolen,
tråkker med alle små barneføtter,
kvidrer med alle små barnestemmer,
alle så muntre og blide som solen.
Ja, der ånder det liv og glede,
lat mig komme inn til de kjære små!
Lat deres «krav» jeg soke å møte,
lat mig forsøke deres sjel å forstå!

Foreldre har sendt sine «øienstene»,
sendt dem hit for å lære livet,
få formet hvad Skaperen dem har givet
av evner i sjelene gode og rene.
Vi optar vår gjerning i tillid til Gud.
og stoler på kyndig hjelp ifrå «Oven».
Vil ærlig, tålmodig vi holde ut,
vil faderen seiv signe gaven.

Derinne er liv, når jeg har fortalt,
da høres der ofte den gladeste latter:
Fortell å fortell det atter!
Fortell oss mer! Å, så si det alt!

8