Side:"Haustbragd" av Marthine Emilie Strømme (1930).pdf/13

Denne siden er korrekturlest


ANNA RIKHEIM
VED BÅREN

Hvil under blomsterdekket,
du blomst i livets vår!
kun engle må dig vekke
til gledens jubelår.
Du var en knopp av våren
som livet elske må.
Men han som valgte båren,
ser det ei vi forstå.

Med vemodsfyllte hjerter,
farvel! et inderlig!
Det farvel som oss smerter,
Gud signe vil for dig!
Og dig i skjønhet klæde,
du blomst i livets vår,
og gi dig livets glede,
i Herrens Jubelår!

22/11–18.
11