Side:"Haustbragd" av Marthine Emilie Strømme (1930).pdf/18

Denne siden er korrekturlest


Om enn illusjoner brast,
ile må du hele tiden,
stanse ei, men holde fast.
     Drømme kan du gjøre siden –
finne målet mellem skygger
der hvor sandhet evig bygger.

Om du sent i manndomsår
ser på hvert et trin du vandret
kan du med en tanke sår
ønske titt din kurs forandret.
Må på knudret vei du haste,
håpet er det ene faste.

Når du når et bedre land,
trenger du ei mere ile.
Gled dig dertil om du kan
at du evig der får hvile,
høste som du her fikk håpe,
tidens ophav evig love!