Side:"Haustbragd" av Marthine Emilie Strømme (1930).pdf/20

Denne siden er korrekturlest


LIVSMAL

Søk ikke høit til fjells, om du vil himlen fange.
Men grav dig kun en dam i daler dype, trange.
Da skal du snart få se, at du får fatt på himlen,
og merk dig: Efter regn mest lyser stjernevrimlen.

Søk ei på vidden ut, om du vil lykke finne,
er du ei dertil skapt, du mishåp kun vil vinne;
men vær en ryddeplog her hjemme i din stue,
grav slemme røtter ut, velt sten og jevn hver tue.

Og dem så op en dam, der himlen sig kan speile.
Dem dammen i din barm, hvor englebarn kan seile
La hekkens klare strøm ifrå Guds eget hjerte
få avløp til ditt bryst, da lindres hver en smerte.


     Fra et eventyrbillede:
Noen barn som vilde nå himlen fra en
fjelltopp, men efter skuffelsen laget en
dam nede i dalen og overraskedes med
stjernehimmelen i dammen.

18