Side:"Haustbragd" av Marthine Emilie Strømme (1930).pdf/3

Denne siden er korrekturlestHAUSTBRAGD


AV


EMILIE


EN SAMLING DIKT OG PROSA


DE TO FØRSTE DIKT TIL EMILIE
DE ØVRIGE DIKT AV EMILIE

OSLO
UNIVERSALTRYKKERIET