Side:"Haustbragd" av Marthine Emilie Strømme (1930).pdf/8

Denne siden er korrekturlest


BARNESMIL
FRA SKOLESTUEN

Har du nogensinde kjendt
hvordan barnesmil kan varme?
Hjerte tungt av sorg og harme
barnesmil kan gjøre lett.

Trett og mødig og forsagt,
ofte uten mot og makt.
Møter mig de kjøres smil,
er med ett jeg glad og hvil.

Hver en sky de veirer hen.
Blandt dem blir jeg barn igjen,
kan som barn mot himlen smile,
kan med dem i troen hvile.

Om i livets strid forsagt
tvilen på det godes makt
titt til misshåp mig forleder,
deres tillid sjelen læger.

Gid de fromme, gode små
på det godes side må
alltid – alltid fremad ile,
til de kan mot seiren smile!

6