Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/34

Denne siden er korrekturlest


DOMSSLUTNING
1 Anders Talleraas, født 4. februar 1946, dømmes for overtredelse av straffeloven § 271a, jf § 270 og § 271 til fengsel i 6 – seks – måneder.
Anders Talleraas, født 4. februar 1946, dømmes til å erstatte det offentliges sakskostnader med 100 000 – etthundretusen – kroner.
2 Magnus Stangeland, født 17. mars 1941, dømmes for overtredelse av straffeloven § 271a, jf § 270 og § 271 til fengsel i 60 – seksti – dager.
Magnus Stangeland, født 17. mars 1941, dømmes til å erstatte det offentliges sakskostnader med 100 000 – etthundretusen – kroner.
****

Dommen ble lest opp i nærvær av de domfelte og deres forsvarere. De domfelte ble orientert om at dommen derved var forkynt for dem, om adgangen til å anke dommen, frist og framgangsmåte. Begge fikk utdelt kopi av dommen med Rettledning til domfelte.

Etter konferanse med sin forsvarer erklærte Talleraas at han tok betenkningstid.

Etter konferanse med sin forsvarer erklærte Stangeland at han tok betenkningstid.

Retten hevet
Jannicke Johannesen
Magne Johan Furesund Ellen Cecilie Jahre Killengreen