Side:11-119207ENE-OTIR~03.djvu/1

Denne siden er godkjent
OSLO TINGRETT

RETTSBOK


Den 25. juli 2011 ble rett holdt i Oslo tingrett.

Saksnr.: 11-119207ENE-OTIR/03
Dommer: Tingrettsdommer Kim Heger
Protokollfører: Benedikte Karlsen
Saken gjelder: Begjæring om varetektsfengslingDen offentlige påtalemyndighet
mot
Anders Behring Breivik født 13.02.1979

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse