Side:11-119207ENE-OTIR~03.djvu/2

Denne siden er godkjent
Til stede:
Siktet: Anders Behring Breivik
Forsvarer: Advokat Geir Lippestad og advokat Tor Jordet
Aktor: Politiadvokat Christian Hatlo, samt bisitter politiførstebetjent Knut Jensen
Bistandsadvokat for en av de fornærmede: Advokat Mette-Yvonne Larsen

Dommeren hadde saksdokumentene. Det var ingen innsigelser mot dommerens habilitet.

Framsto:
Siktedes navn: Anders Behring Breivik
Fødselsdato: 13.02.1979
Adresse: Åsta Øst, 2450 Rena
Statsborgerskap: Norge
Kjønn: Mann
Yrke/stilling: For tiden ingen ordinær jobb
Forsørgelsesbyrde: Ugift og uten forsørgelsesbyrde.


*****
KJENNELSE

Anders Behring Breivik, født 13.02.1979, ble pågrepet av politiet 22. juli 2011 siktet for overtredelse av terrorbestemmelsene i straffeloven § 147a første ledd bokstav a samt straffeloven § 147a første ledd bokstav b. Oslo politidistrikt har i påtegning av 24. juli 2011 begjært kjennelse for varetektsfengsling av siktede for et tidsrom av åtte uker med brev- og besøksforbud, samt fullstendig isolasjon i fire uker.

Straffeloven § 147a første ledd bokstav a gjelder destabilisering eller ødeleggelse av grunnleggende funksjoner i samfunnet, slik som bl.a. Regjeringen. Straffeloven § 147a første ledd bokstav b gjelder det å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for overtredelse av straffeloven § 147a første ledd bokstav a samt straffeloven § 147a første ledd bokstav b som beskrevet i siktelsen.