Side:Aasen - Ervingen.djvu/2

Denne siden er godkjent
Personarne:

Hermann Sauenbach, buande i Flaavik.

Inga, Dotter hans.

Olav i Bakken, Grannen hans.

Gunhild, Olavs Kona.

Aamund, Son til fyrre Mannen i Flaavik.

Trond paa Bøen.

Møtestad: Ein Bjørkelund nær ved Husom paa Kermanns Gard. Ein Benk midt paa, Staden. Sumarkveld. — Alle Medspelande tala i Landsmaalet, so nær som Hermann.