Side:Aasen - Ervingen.djvu/34

Denne siden er godkjent


giva deg goda Voner
og svika deg sidan braadt:
det hev’ eg høyrt sa ymse,
skal vera Kvende-Haatt.

Gunnild.

Nei, no faa me til aa stevjast atter.

Ganga og gjera seg smeikjen[1]
og fria tidt og traatt,
freista dei arme Vækjor[2]
til baade stort og smaatt,
lata deim sidan fara
og ha’ deim til Gliis og Laatt
det hev’ eg høyrt so ymse,
skal vera Karmanns-Haatt.

Olav.

Ganga so byrg og kræsa[3]
og skifta sin Hug kvar Dag,
kappast um største Stasen
og kaupa av alle Slag
lata ein annan syta
fyr’ Enden paa slikt eit Jag:
det hev eg høyrt so ymse,
skal vera Kvende-Lag.

Gunnild.

Ganga so bratt og skrøyta
og laast vera hæv og hag[4],
sitja i Drikkarstemna
og sumla Natt og Dag,
koma so heim og dundra
og truga med Hogg og Slag:
det hev’ eg høyrt so ymse,
skal vera Karmanns-Lag.


  1. indsmigrende.
  2. Pige.
  3. vrage, være kræsen.
  4. flink og dygtig.