Side:Aasen - Ervingen.djvu/38

Denne siden er godkjent
40
Trettande Koma.
Hermann og Trond.
Hermann.

Kom lad os sætte os her, saa at ikke nogen forstyrrer os. Saa du traf altsaa Prokuratoren?

Trond.

Eg fann honom radt og. Han hadde slik Hast paa seg, at eg hadde so nær vordet for sein.

Hermann.

Det var slemt, at han ikke havde Tid til at skrive nogle Ord til mig. Men hvad var det nu, som han sagde om Brevene?

Trond.

Han sagde, at det er ikkje nokot trygt aa lita paa med Jordi; for Ervingen heve endaa sin Rett uspillt, og soframt han ikkje forseinkar seg elder gløymer nokot, so heve han Vinningi.

Hermann.

Men er du nu vis paa, at du forstod ham rigtig?

Trond.

Ja, det er eg viss paa; for det var so greidt og tydelegt, at der kunde ikkje vera nokot Mistak.

Hermann.

Naa, det har just ikke noget heldigt Udseende; imidlertid anseer jeg nu ikke Sagen som afgjort endda. Der vil mere til, før jeg giver mig tabt. Men det er sandt: nu skulde vi tale noget nærmere om dette Giftermaalet; jeg har talt om det med min Datter, og jeg formoder, at hun vil føie sig; hun har rigtignok