Side:Afholdssagens historie.djvu/10

Denne siden er godkjent
I.
Drik i oldtiden.


Berusende drikke af forskjellige slags har været kjendte og benyttede af menneskene fra de tidligste tider. Om deres første oprindelse haves ingen sikker beretning. Baade ægyptere, grækere, og romere tillagde nogen af deres egne guder æren for at have givet menneskene vinen. At drikke vin blev derfor en gudvelbehagelig ting, og vedkommende gud blev netop derved æret paa bedste maade. Drikoffere var almindelige — endog blandt jøderne. Det samme ved vi var tilfældet blandt vore germaniske forfædre; saa berusende drikke synes overalt at være betragtede som særskildt guddommelige gaver og derfor ogsaa sat i forbindelse med gudsdyrkelsen. Naar løfter gaves, ved fredslutninger, i forbindelse med store foretagender eller vigtige begivenheder, var det almindeligt at frembære drikoffer (pour out libations).

Berusende drikke er hovedsagelig af tre slags — vinholdige, maltholdige og spirituøse eller gjærede, bryggede og distillerede. Af disse blev uden tvivl vin først opfundet, og det skede rimeligvis ligesom af sig selv. Det kunde nemlig ikke længe undgaa folks opmerksomhed, at naar druesaft eller anden saft af sukkerholdige frugter blir staaende nogen tid i fri luft, saa undergaar den en