Side:Afholdssagens historie.djvu/167

Denne siden er korrekturlest
XXIII.
The National Temperance Society and
Publication House.

Dette selskab blev stiftet ved den nationale afholdskongres i Saratoga Springs 1865. Efter to dages forhandlinger besluttede kongressen, der reprsenterede alle de forskjellige kirkesamfund og afholdsorganisationer i landet, at oprette en fælles nationalforening og boghandel. “Den blev oprettet for det specielle arbeide at skabe og cirkulere sund afholdsliteratur, at fremme totalafhold fra brug, tilvirkning og salg af alkoholholdige drikke, at forene og koncentrere afholdsinteressen i landet mod drikken og drikketrafiken. Selskabet er baseret paa totalafhold for individet og total prohibition for staten. Hvemsomhelst kan blive aarligt medlem ved erlæggelse af 3 dollars, livsvarigt medlem ved at betale 20 dollars eller livsvarig direktør ved erlæggelsen af 100 dollars og kom saadan have livsvarig tale- og stemmeret ved alle dets møder.

Hvilkensomhelst kirke, søndagsskole, afholdsorganisation eller forening kan vælge sin prest, superintendent eller formand til livsvarigt medlem ex officio eller direktør ved at betale den ovenfor angivne sum. Hvilkensomhelst kirke eller afholdsorganisation kan blive en underafdeling af selskabet ved at betale 20 dollars pr. aar og derved faa ret til at vælge et aarlige medlem og at kjøbe selskabets bøger for indkjøbspris.

Selskabets forretninger drives af et board paa 30 medlemmer, af hvilke 10 vælges hvert aar. Boardet repræsenterer alle ledende kirkesamfund og afholdsorganisationer i landet. Selskabet er fuldstændig upartisk i politisk henseende, og usekterisk i religiøs, omfattendi alle partier og denominationer. Det har en vice-præsi-