Side:Afholdssagens historie.djvu/168

Denne siden er korrekturlest


dent i hver eneste stat og agenter næsten overalt; dets arbeide dækker nationen, og dets literatur oversvømmer hele landet. Det skaffer ammunition og inspiration for de særskilte foreninger og klasser inden samfundet. Det træder ind i søndagsskolen, kirken og hjemmet med nøktern sandhed og sund oplysning. Det skaffer bøger for bibliotheker, blade for familien, pamfletter for arbeideren og sandhedssøgeren, traktater for masserne af folket. Kort sagt, det forsyner alle stænder og stillinger med alsidige oplysninger angaaende afholdsspørgsmaalet.

Dets katalog opviser over 2000 forskjellige skrifter fra traktaten paa en side til bogen paa 1000 sider. Det har trykt over 900,000,000 sider af afholdsliteratur og udbredt dem i hver eneste stat i unionen og hvert eneste land paa jorden. Over 1¼ million dollars har været modtaget og udgivet de sidste 30 aar.”

De fornemste blade er “National Temperance Advocate”, “Youths Temperance Banner” og “Water Lily”. Alle har stor udbredelse og øver en uberegnelig indflydelse.

Selskabet har taget en fremtrædende, aktiv del i næsten alt vigtigt arbeide for totalafhold og prohibition i de forenede stater de sidste 30 aar. Det har gjort særskilte anstrengelser for afholdssagens fremme blandt negrene i syden ved at sende dem talere, missionærer og literatur. Ligeledes har det gjort meget til, at undervisning om alkoholens virkninger nu er gjort til tvungent fag i omtrent alle af landets skoler. Store massemøder, konventioner og konferenser har fra tid til anden været foranstaltet, ved hvilke afholdssagen har været fremholdt og alsidig drøftet. Selskabet har taget speciel interesse i de forskjellige staters prohibitionskampe, skaffet talere og spredt ud literatur med rund haand.