Side:Afholdssagens historie.djvu/28

Denne siden er korrekturlest


Den første forening mod brændevinsdrik, hvorom beretning haves, blev stiftet af en del farmere i Litcnfield, Conn., 1789. Overenskomsten lød saaledes: “Vi slutter os herved sammen med den gjensidige forstaaelse, at vi herefter vil drive vor forretning uden at bruge distillerede drikke som forfriskningsmiddel enten for os selv eller for dem, vi har i vor tjeneste, og at vi isteden derfor vil skaffe vore arbeidere sund føde og alminnelige, simple, hjemmelavede drikke.” Foreningen vakte en del opsigt, men synes ikke at have havt nogen merkbar indflydelse.

Den første egentlige afholdsforening blev stiftet i Moreau, Saratoga Co., N. Y., i aaret 1808. Stifteren af denne forening hed Billy James Clark. Mr. Clark blev født i Northampton, Mass., 1778, og døde i Glenn Falls, N. Y., 1867. Han studerede medicin og nedsatte sig som doktor i Moreau, Saratoga Co., N. Y. I 1821 var han legislaturmedlem og i 1848 presidential elector.

Mr. Clark fik fat paa dr. Rush’s berømte afhandling om de spirituøse drikke, og efter at have læst den, gik han en aften hen til sin ven, past. L . Armstrong, og overraskede denne med følgende erklæring: “Vi vil alle sammen blive en hob drankere i denne by, om ikke noget gjøres for at stanse drukkenskabens udbredelse.” Og saa foreslog han at danne en afholdsforening. Pastor Armstrong gik med paa dette, og i fællesskab udarbeidede de en konstitution for “The Union Temperance Society of Moreau and Northumberland”. Denne forening blev organiseret den 30. April 1808 med 43 medlemmer. De holdt regelmæssig møder hvert kvartal, samt aarsmøder, og holdt foreningen vedlige i 14 aar. Konstitutionen foreskrev blandt andet, “at intet medlem skal drikke rom, brændevin, whiskey, vin eller blandinger af samme eller nogen af dem, undtagen efter en doktors raad, eller i