Side:Almuens Sanger.djvu/11

Denne siden er korrekturlest
Læredigte.
Moraliſten i Bondeſtuen.

God Aften! gode Mand! — jeg driſtelig indtræder —
Jeg gaaer ſaa vandrende; — du ſeer paa mine Klæder,
Du ſpørger om mit Navn, — hvor jeg mig agter hen —
Spørg, Landsmand, ſpørg mig ei! — nok, at jeg er din Ven;
Dog, tænk ei, at du ſeer en ſlet og ret Omløber!
Om jeg nu ſagde: jeg Johannes var den Døber,
Hvad vilde du da ſagt — Du troede det maaſkee,
Og løfted’ Huen af, ſlog Kors, og neiede;
Men om jeg gav mig nu en gammel Biſpe-Mine,
Hvad om du da faldt paa, med gamle Præſte-Pine
At prøve, hvem jeg var: — har ei din Præſt dig ſagt:
Prøv Aanderne! — nei, nei, jeg tager mig i Agt.