Side:Almuens Sanger.djvu/128

Denne siden er godkjent

Jeg hører af Fienden ringeste Lyd,
Saa er jeg ham strax paa hans Nakke
Med Salve saa god,
At dybt for min Fod
Han synes for Salven at takke.

Art.

Paa Bakken, min Broder! du vanskelig kom,
 Stod jeg der med mine Kanoner,
At sige, naar mod dig jeg vendte dem om,
Hvad agted’ jeg dine Patroner;
Du salver kun faa,
En Mand eller to,
Men jeg salver heele Sqvadroner,

En Birkebeener-Sang.

Melken sød at drikke,
Sirupskrukken slikke,
Var ei Nordmands Viis;
Drikke Elv og kolde Vande,
Drikke Drik, som varmed’ Pande,
Det var Nordmands Viis.