Side:Almuens Sanger.djvu/129

Denne siden er godkjent


Sukkerklump at smælte,
Mandeldeig at ælte,
Var ei Nordmands Viis;
Faare-Ribber, Bukke-Rygge,
Speeget Oxe-Laar at tygge,
Det var Nordmands Viis.

Svøbe sig i Silke,
Kniplings-Traad at pilke,
Var ei Nordmands Viis;
Bast til Baand at sammentvinde,
Birkebark om Ben at binde,
Det var Nordmands Viis.

Under Dun at varme,
Hvide bløde Arme,
Var ei Nordmands Viis;
Bruge Steen til Hovedpude,
Naar han var i Marken ude,
Det var Nordmands Viis.

Pigers Sko at kysse,
Pattebarn at dysse,
Var ei Nordmands Vis;