Side:Almuens Sanger.djvu/3

Denne siden er korrekturlest
Forerindring.

Hvor ſlet Bønder, eller Land-Almuen, paa de fleſte Steder her i Landet, ere forſynede med ſaadan Læsning, ſom kan tiene dem til nogen nyttig Tidsfordriv, ſkulde neppe nogen anden troe, end den, der kommer i deres Huſe. I det Hiſtoriſke Fag ere Ugelſpegel, Ugelſpegels Overmand, Pilati Hiſtorie, Griſeldis, Apollonius, Holger Danſke, og fleere af ſamme Suurdei, heel koſtelige Sager i deres Øine. Men jeg vil nu kun tale om de Poetiſke Skrifter blandt dem. Naar man da undtager Pſalmebogen, ſamt nogle andre ſmaa gudelige Sange, (en Deel uſle nok) tilligemed Peder Daſſes Skrifter, hvad har da Almuen at ſynge, uden enten nogle toſſede