Side:Almuens Sanger.djvu/4

Denne siden er korrekturlest


Drikke- og Elſkovs-Viiſer, ſom i Byerne ſammenſmedes, eller og nogle hiemmegiorte, ſom en og anden halvforrykt Skoleholder har villet udmærke ſig ved? I de fleeſte er hverken ſund Sands eller Sammenhæng at finde, og juſt de allerdaarligſte og latterligſte kiøbes helſt, ja ſynges af Fruentimmerne med Taarene i Øinene. De gamle Kiæmpevitſer, ſamlede af Syv og Vedel, ere nu overmaade rare blandt Bønder, ſom vel er; thi den megen Troldom og Diævelſkab, ſom i diſſe er indvævet, fæſte alt for dybe Rødder hos de Eenfoldige, til at man burde ønſke dem almindelige. Saadant er da hvad Almuen har at ſynge. Man vil maaſkee ſige: Har Almuen, har Jorddyrkere ikke andet at giøre, end at ſynge? Lad dem ſynge, ſom ere forlegne baade med dem ſelv og med Tiden! — Jeg tilſtaaer det. Bønder have vigtigere Ting at beſtille. Men naar de under deres vigtigſte Arbeider kunne ſynge tillige, naar de ved Sange kunne