Side:Almuens Sanger.djvu/5

Denne siden er korrekturlest


opmuntre ſig til deres Arbeider, naar de i deres Hvileſtunde kunne forfriſke Sindet med en og anden behagelig Sang, naar de af gode Mindeſange kunne opvækkes til gode Exemplers Efterfølgelſe, og ved Naturens Betragtning under paſſende Lovſange ophøie Guddommen — Hvem tør da ſige, at Sange ere unyttige for Land-Almuen? Jeg ſtaaer meget meer i den Tanke, at Sange, ſom de der efter deres Natur indeholde meget i kort Begreb, og giøre de dybeſte Indtryk, og længſt kunde giemmes i Hukommelſen, ere allermeeſt nyttige for den gemene Mand; ligeſom jeg og troer, at man iſær i Almue-Sange bør være meeſt vaerſom, paa det at man ei ſkal enten forplante Overtroe, eller vænne den gemene Mand til at lyve og overdrive alle Ting. Men hvem er det, ſom gidder ſynge for den gemene Mand? Her maae man ikke tænke at føre i Marken med ſig en 9 a 10 hundrede Subſkribentere, eller paa nogen anden Maade at giøre nogen ſynderlig Parade.