Side:Almuens Sanger.djvu/8

Denne siden er korrekturlest


min Ven Nordahl Brun, der endog i ſine Sange over Agerdyrkningen og Fiſkerierne har viiſt ſig ſaa ſkiøn og indtagende. Men ſkulde en ung og antrædende Digter betræde denne Bane, da raader jeg, vel at ſtudere førſt Folkets Karakteer, og giøre ſig bekiendt med den landlige Levemaade. Alt Smudſigt og Plumpt maae forviiſes, og alt hvad ſom kun opvækker dum Latter — prenons-garde a la baſſeſſe, Trop voiſine du familier! Souvent un Auteur ſans adreſſe Veut etre ſimple , il eſt groſſier. Dernæſt maae intet indblandes, ſom beſtyrker Almuen i Overtroe. Af denne ſidſte Aarſag har jeg ikke engang tordet lade nogen enten Hulder eller Havfrue ſynge, neppe nok, at jeg har vovet at lade Jutul Dovre tale. Nok et Raad: aldrig at give Almuen paa een Gang ſtørre Samling, end ſom kan kiøbes i det høieſte for en halv Dalers Penge, af Aarſag, at for høiere Priis kiøbes ikke. En meget rigtig An-