Side:Almuens Sanger.djvu/9

Denne siden er korrekturlest


mærkning var det derfor af en Recenſent over Samleren for Landboen: at 2 Rdlr. for Aargangen af ſamme var allerede en liden Skatte-Afgift. — Lykkelig var ellers den, ſom for ſlet intet kunde uddeele Almue-Skrifter blandt Almuen!

Forreſten I mine gode Venner af Almuen, ſom læſe denne Bog, Eder beder jeg, at I ville tage til Takke med dette mit lidet Arbeide. Jeg kunde maaſkee forhverve mig et ſtørre Navn, om jeg aleene ſkrev og arbeidede for Folk af høiere Stand; men jeg har intet tabt, derſom jeg endog paa denne Maade kunde udrette noget Godt blandt Eder. Jeg ſeer eders Marke og Enge blomstre; — kunde jeg og ſaaledes ſee, næſt en ſand Gudsfrygt, de borgerlige og landlige Dyder blomſtre blandt Eder! I deele med mig eders Brød og Mark-Frugter, det er derfor ikke ubilligt, at jeg deeler med Eder af min Aands Gaver.