Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/102

Denne siden er ikke korrekturlest


Vi maa erkjende, at Borchgrevink ved at bestige barrieren har aapnet en vei mot syd og kastet den største hindring tilside for de efterfølgende sydpolsekspeditioner. Ekspeditionen vendte tilbake til civilisationen i mars 1900.

„Valdivia”-ekspeditionen, ledet av professor Chun fra Leipzig maa nævnes, skjønt den vel ikke i vore dager kan betragtes som nogen antarktisk ekspedition. Det lykkedes

„SOUTHERN CROSS”
„SOUTHERN CROSS”

paa denne færd at fastslaa engang for alle Bouvetøens beliggenhet paa 54° 26’ s. br. og 3° 24’ ø. l.

Isen fulgtes fra 8° ø. l. til 58° ø. l. saa nær som et fartøi tør indlate sig paa. Et glimrende oceanografisk materiale blev bragt hjem.

Den antarktiske forskning skyter nu rask vekst, og det 20. aarhundrede indledes med de glimrende utrustede engelske og tyske ekspeditioner „Discovery”- og „Gauss”ekspeditionene. — Begge var nationale foretagender.