Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/104

Denne siden er ikke korrekturlest


observationer. Om der skulde overvintres eller ikke blev det overlatt til lederen at avgjøre.

Paa forhaand var det fastslaat, at et undsætningsfartøi skulde opsøke og sætte sig i forbindelse med ekspeditionen det næste aar.

Omtrent paa polarcirkelen møttes den første is den 1. januar 1902. Efter nogen faa dagers arbeide i isen naaddes det aapne Rosshav paa 70° 25’ s. br. og 173° 44’ ø. l.

De landet paa Kap Adare den 9. januar. Alt blev fundet som „Southern Cross” hadde forlatt det. Derfra sattes kurs mot syd. Flere landinger blev gjort paa kysten og varder bygget.

Den 22. januar landet et parti under Mount Terror.

„Discovery” foretok derefter en meget interessant utforskning av barrieren mot øst. Lodskud og maalinger av barrieren blev utført hele veien.

Paa denne del av færden blev Kong Edward VII’s land opdaget, men den tætte drivis hindret ekspeditionen i at lande.

Paa tilbakeveien gik fartøiet ind i den samme bugt som Borchgrevink i 1900. Ballonforsøk blev gjort paa barrieren. Bugten fik navnet „Balloon Bight”.

Herfra vendte „Discovery” tilbake til Mc. Murdo Bay, døpt saa av Ross. En bekvem plads til vinterstation blev fundet og alt gjort i stand til at motta vinteren. Paa en av de mange utflugter, som blev foretat i høstens løp, var det man opdaget, at det land, ekspeditionen hadde sit vinterkvarter paa, var en ø, adskilt fra hovedlandet ved Mc. Murdo sund. Den fik navnet „Rossøen”.

Denne overvintring fandt sted paa langt høiere bredde