Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/106

Denne siden er ikke korrekturlest


„DISCOVERY”
„DISCOVERY”

Tilbakemarsjen blev en hel kamp for livet. Hundene bukket under den ene efter den anden, og folkene maatte selv trække slædene. Det gik bra saalænge alle var friske; men saa blev pludselig Shackleton arbeidsudygtig paa grund av skjørbuk, og der blev altsaa bare to mand til at trække slædene.

Den 3. februar rak de fartøiet igjen efter et fravær av 93 dager.

Imidlertid hadde Armitage og Skelton for første gang i historien naadd det høie antarktiske indlandsplataa i en høide av 9000 fot over havet.

De videnskabelige samlinger blev sterkt beriket utover sommeren.

Imidlertid var undsætningsfartøiet „Morgenen” gaat ut fra Lyttelton den 9. december. Paa veien syd opdagedes