Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/110

Denne siden er ikke korrekturlest


kjendskap og omhu, og sikkert er det, at en bedre videnskabelig assistanse kunde han ikke faa.

Ekspeditionen forlot Kiel den 11. august 1901 med Kurs for Cape Town. Et overordentlig rikholdig oceanografisk, meteorologisk og magnetisk materiale indsamledes paa denne del av færden.

Efterat at ha besøkt Crozetøene ankret „Gauss” op i Royal Sound, Kerguelen, den 31. december. En maaned opholdt ekspeditionen sig her, og satte saa kurs mot syd for at utforske egnene mellem Kemps og Knox land. Paa 60° s. br. møtte de allerede en masse isfjeld.

Den 14. februar hadde man et lodskud paa 3460 m. i nærheten av Wilkes Termination land. Fremkomsten heromkring var meget langsom, hindret av den tætte drivis.

Pludselig den 19. februar fik man et lodskud paa 264 m. i et isfrit hav.

Den 21. februar om morgenen fik man land isigte. Det var helt dækket av is og sne. En heftig storm overrasket „Gauss”, satte en masse isfjeld ned omkring og fyldte op med drivis imellem, saa der ikke kunde være tanke om at komme nogen vei. De maatte bite i det sure eple og forberede sig paa overvintring.

Observatorier blev bygget av is, og slædeturer blev foretat saa hurtig som terrænget tillot det.

Paa 3 1/2 dag rak de ind til land og opdaget der et ca. 1000 fot høit bart fjeld, 50 kvartmil fra fartøiet. Landet fik navnet Keiser Wilhem II’s land, og fjeldet Gaussfjeld.

Vinteren tilbragte de med observationer av alle mulige slag. Veiret var overordentlig stormfuldt og surt. Men