Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/111

Denne siden er ikke korrekturlest


vinterhavnen i læ av de store strandede berg viste sig at være god. Ikke en eneste gang var man utsat for ubehagelige overraskelser.

Den 8. februar 1903 kunde „Gauss” atter begynde at røre paa sig. Fra hun kom ut i det aapne hav og til hun naadde Cape Town den 9. juni blev videnskabelige observationer fortsat.

Nogen større iøinefaldende opdagelse var ikke gjort, men et videnskabelig arbeide var utført, som den tyske nation kan være stolt av.

Faa antarktiske ekspeditioner har vel været saa helt igjennem videnskabelig utrustet baade med materiel og personel som „Gauss”-ekspeditionen.

— — —

Den svenske antarktiske ekspedition under ledelse av dr. Otto Nordenskjöld forlot Göteborg den 16. oktober 1901 ombord paa „Antarctic”, ført av den før omtalte kaptein C. A. Larsen.

Den videnskabelige stab bestod av 9 specialister.

Efterat Falklandsøene og Staten Island var anløpet, sattes kurs for Syd-Shetland, som kom i sigte den 10. januar 1902.

Efter en del interessante geografiske observationer rundt Louis Philippe land sattes kursen ind i Weddells hav i haab om at komme sydover langs Kong Oscar II’s land. Men isforholdene var vanskelige, og man naadde ikke ind til kysten.

Paa veien tilbake blev Nordenskjöld med 5 mand landsat paa Snow Hill Island med materialer til observatorium og beboelseshus, samt proviant for den nødvendige tid. Efter landsætningen fortsatte fartøiet nordover