Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/112

Denne siden er ikke korrekturlest


ut i aapent hav for at fortsætte de videnskabelige undersøkelser der.

Den første vinter paa Snow Hill Island var ganske usedvanlig stormfuld og kold. Paa vaarkanten foretok Nordenskjöld flere interessante slædeturer med hunder.

DR. OTTO NORDENSKJÖLD

Da sommeren saa kom igjen, ventet man at bli hentet av „Antarctic”. Men intet fartøi kom, og partiet var nødt til at forberede sig paa en anden overvintring.

Næste vaar foretok Nordenskjöld en slædetur for at utforske landet rundt Mount Haddington. Ved nærmere undersøkelse viste det sig, at fjeldet laa paa en ø.