Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/115

Denne siden er ikke korrekturlest


„SCOTIA” I PAKKEN
„SCOTIA” I PAKKEN

Disse hadde ogsaa maattet bygge sig en stenhytte og slaa sig gjennem vinteren paa bedste maate. Det har sandelig ikke været noget let arbeide. Og tungt har vel ansvaret hvilt paa den som hadde det, tænker jeg.

En mand døde, de andre slap vel fra det.

Meget gik tapt ved „Antarctic”s undergang av det ypperlige materiale, ekspeditionen hadde samlet; men mange gode ting bragtes ogsaa hjem.

Baade fra videnskabelig og populært standpunkt set, maa vel denne færd siges at være en av de interessanteste i sydpolaregnene.

— — —

Saa kommer skotlænderen Dr. William S. Bruce med „Scotia”.

Vi har møtt Bruce før. Først med „Balæna” i 1892,