Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/126

Denne siden er ikke korrekturlest


stor risiko at sende disse dyr fra det fjerne nord gjennem de tropiske egne og over et stormfuldt hav, over en veilængde paa henved 2000 kvartmil; men jeg mente, at det var værdt at gjøre et forsøk. En ponny gjør jo langt mere av sig end en hund. En ponny kan mindst levere 10 hunders arbeide paa 10 hunders ration og gjøre en længere dagsmarsj.”

4 ponnier døde i vinterens løp, og da vaaren kom var der bare 4 tilbake. 9 hunder hadde de med som „reservedyr”. Shackletons egne ord lyder saaledes: „Vor erfaring fra „Discovery”-ekspeditionen og specielt fra slædereisen mot syd, hvor vi hadde hat saa meget bryderi av vore hunder, bevirket, at jeg paa forhaand var mot anvendelsen av disse dyr til trækdyr. Vi tok dem derfor bare med som reserve for det tilfælde, at ponniene skulde falde sammen. Peary skriver i sine beretninger, at hunder kan kjøre lange distanser meget hurtig i de arktiske egne. Han nævner et tilfælde, hvor han hadde kjørt 90 kvartmil paa 23 timer; men det har sandsynligvis været paa slet, fin sjøis eller paa et jevnt isdækket land. Noget lignende vilde være en umulighet paa den antarktiske barriere.”

Som et lysende tegn paa Shackleton-ekspeditionens viljekraft og energi staar bestigningen av Mount Erebus allerede samme høst.

Saasnart hytten var bygget, drog et parti paa 6 mand avsted. Det lykkedes dem at bestige Mount Erebus og at komme op i en høide av 13 370 fot. Da denne bedrift var utført, gik ekspeditionen i vinterkvarter og gjorde alle nødvendige forberedelser til de slædefærder som skulde foretages, naar vaaren kom. Vinteren tilbragte de