Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/135

Denne siden er ikke korrekturlest


stigning. Vi hadde frokost klokken 5 og var avsted klokken 7 formiddag. Den vegt hver mand har at trække er ca. 100 kg. Vi holdt det gaaende til klokken 6 med en times lunch. Vi fik en meridianhøide, som gav os 85° 5’ s. br. Det ser ut som det er umulig at komme ut av revnene, og vi falder stadig ned i dem. Har maattet gaa mot en bitterlig kold sydlig vind i hele dag. Marsjen har været meget anstrengende, da vi har gaat opover hele tiden, og slædemeiene er i en elendig forfatning efter det haarde arbeide i isen. Løs sne hindret ogsaa vor fremgang paa flere steder, men vi har allikevel tilbakelagt 10 kvartmil og har nu teltet paa god sne mellem to revner. Nu tror vi sikkert, at vi skal række plataaet imorgen. Den bræ vi gaar opover maa være en av de største, om ikke den allerstørste, som eksisterer. Fokskavlene synes for det meste at peke mot syd, saa vi maa vel være forberedt paa motvind hele veien til Polen. Heldigvis har vi fremdeles fint veir; ellers vilde det omtrent være umulig at arbeide sig frem mellem alle disse sprækker. Der er bare liten bevægelse i bræen nu, og mange av revnene er fyldt med sne. Vi er 290 kvartmil fra Polen iaften. Vi tænker stadig paa den julemiddag vi skal holde. Da skal vi da sandelig spise os mætte.”

20. december: „Endnu ikke helt oppe, men nu er det ikke langt igjen. Vi begyndte marsjen klokken 7 formiddag. Har hat en stiv sydlig bris mot os i hele dag med en temperatur mellem ÷ 14 og ÷15° C. Vort skjæg var fuldt av is. Det har baaret opover i hele dag, og vi er nu i en høide av 8000 fot over havet.

Vor bredde er idag 85° 17’ s. br. Vi haaber stadig, at hver stigning skal være den sidste; men stadig væk