Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/140

Denne siden er ikke korrekturlest


har vi bare den endeløse sneslette foran os. Om to dager har vi ikke mere mais igjen. Den knappe ration er ubehagelig; men det maa saa være. Skulde vi ta almindelige rationer, maatte vi opgi enhver tanke om at naa længer sydover.”

27. december: „Hvis en stor sneslette, som for hver 7de mil ender i en steil bakkekam, kan kaldes et plataa, saa er vi der endelig. Høiden er 9820 fot over havet. Klokken 11 formiddag møtte vi en av disse steile skraaninger, som vi hadde vor yderste møie med at komme over. Vi trækker nu 75 kg. hver. I eftermiddag kom vi igjen til en snekam, som var likesaa vanskelig at komme op paa som den i formiddag. Det verket baade i ryg og i ben, da vi endelig kom op. Vi har gjort 14 kvartmil. Overflaten her er ganske merkelig — bare smaa skavler, som løper mot syd-sydost. Den knappe ration faar os til at tænke paa plumpudding, den ubløtte mais skaffer os fordøielsesbesværligheter. Men det faar ikke hjælpe; — sydover gaar det. Bredden iaften er 86° 19’ s. br.”

28. december: „Vi har gaat opover i hele formiddag; men terrænget har skiftet uavladelig. Først hadde vi brede lag av løs sne, dernæst løs, dyp sne, som vi sank ned i til over anklene. Igaar gik vi over den sidste spræk. Vi er nu 10199 fot over havet, og plataaet blir stadig jævnere, men ikke destomindre var arbeidet i eftermiddag meget haardt. Den store høide og den lave temperatur, ÷26° C, besværliggjør aandedrættet i høi grad, og hele arbeidet blir derved meget tungere. Vi er paa 86° 31’ iaften. Vi agter at spurte over de sidste 60 kvartmil, idet vi lægger alt i depot efter os. Jeg haaber med godt