Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/141

Denne siden er ikke korrekturlest


WILD, SHACKLETON, MARSHALL, ADAMS
WILD, SHACKLETON, MARSHALL, ADAMS

veir at række Polen den 12. januar og komme tilbake til vinterkvarteret den 28. februar. Vi er saa trætte efter hver times haling, at vi kaster os paa ryggen for at nyde 3 minutters hvile. Vor distanse idag er 14 kvartmil paa 10 timer. Den knappe kost tar paa. Vi glæder os til det er over. Adams hadde slem hodepine igaar. Jeg er plaget av det samme idag. Terrænget blir flatere, og jeg haaber, at vi skal greie 15 kvartmil imorgen.”

29. december: „Jeg skrev igaar, at jeg haabet, vi skulde række 15 kvartmil idag; men saa vekslende er forholdene, at det er umulig at forutsi noget en time i forveien. Sult og kulde bevirket, at vi ikke greide mere end 12 kvartmil. Vi er nu 10310 fot over havet. Det har hele tiden gaat opover, og halingen har været uhyre anstrengende. Det begynder at se alvorlig ut, for vi maa