Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/142

Denne siden er ikke korrekturlest


øke rationene, hvis vi skal tænke paa at komme frem, og vi maa risikere at lægge vort sidste depot 70 kvartmil fra Polen og saa spurte frem derfra. Vor slæde er meget medtat, og i løssneen her er det grænseløst tungt at ta sig frem. Baade Adams og jeg har lidt av hodepine idag. Sandsynligvis er det en slags „fjeldsyke” vi har faat paa grund av den store høide, vi arbeider i. De andre har hat næseblødninger, og det har hjulpet dem. Legemlig anstrengelse er altid haard i store høider, og vi ligger jo i sælen hele dagen. Jeg har en forfærdelig hodepine. Det kjendes, som mine nerver blev snodd rundt en korketrækker og saa trukket ut. Marshall tok idag vor temperatur. Den var ca. 34.4°C. Trods alt gaar det dog sydover. Vi er bare 198 kvartmil fra Polen. Vi trækker nu bare 75 kg. hver; men det kjendes tungere end de 125 kg., vi begyndte med. Det vil bli et haardt arbeide at naa Polen.”

30. december: „Vi gjorde bare 4 kvartmil idag, da vi maatte stoppe klokken 11 formiddag.”

31. december: „Nytaarsaften og den haardeste dag vi har hat. Vi har trukket opover bakke gjennem løs, dyp sne og motvind, ÷22° C. Vi er 10477 fot over havet, og denne høide gjør tilværelsen sur. Jeg har hat en skrækkelig hodepine i hele dag, og vi kjender alle virkningene av den knappe kost; men vi gaar stadig sydover. Vi er nu paa 86° 54’ s. br., men vi har bare tre ukers proviant og kjæks for 2 uker til de 500 kvartmil, vi har igjen. Vi vil gjøre vort bedste. For træt til at skrive mere iaften. Gjorde 11 kvartmil idag.”

1. januar: „Mit hode verker, saa jeg kan ikke skrive. Vi har gjort 11 kvartmil, og vor bredde er 87° 6 1/2’ s.